Tag: OKJumpstart

OK Jumpstart x ALLIVE (ALV) Token Sale [Advertorial]

รายละเอียดโทเค็นเซล OK Jumpstart x ALLIVE (ALV) เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน เรายินดีที่จะประกาศว่า ALLIVE จะเป็นโปรเจ็คต์ขายโทเค็นที่ 2 ของเราใน OK Jumpstart ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 16 พฤษภาคม (CET, UTC…