Shopping Cart 0 - 0.00$ 0

Tag: ErikFinman

จากเด็กหลังห้องอายุ 12 สู่เศรษฐี Bitcoin มูลค่าหลายสิบล้าน 

#จากเด็กหลังห้องอายุ 12 สู่เศรษฐี Bitcoin มูลค่าหลายสิบล้าน เมื่อห้องเรียนคือความฝันอันโหดร้าย #ErikFinman จึงพยายามดิ้นรนทุกหนทางเพื่อพาตัวเองหนีห่างจากห้องเรียน และพิสูจน์ให้ทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวเขาเห็นว่า เขาสำเร็จได้โดยไม่ต้องง้อการศึกษาในห้องสี่เหลี่ยม ในวัยเด็กความขี้สงสัยทำให้ Finman มีปัญหากับคุณครูมัธยม…

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters