Shopping Cart 0 - 0.00$ 0

Blockchain News

นับเป็นสัญญาณที่ดีและชี้ให้เห็นว่าภาครัฐเองก็ขยับตัวและเล็งเห็นความสำคัญของ Blockchain

นับเป็นสัญญาณที่ดีและชี้ให้เห็นว่าภาครัฐเองก็ขยับตัวและเล็งเห็นความสำคัญของ Blockchain หากใครได้ติดตาม Facebook ของดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คงได้อ่านบทความเกี่ยวกับ…

ฉีดเงิน 650 ล้าน พัฒนาฟินเทคไทย

ฉีดเงิน 650 ล้าน พัฒนาฟินเทคไทย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 1.#เห็นชอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการเงิน (ฟินเทค) โดยมองว่าอุตสาหกรรมฟินเทค…

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters