Minning

ASIC resistance in Monero (XMR)

ASIC resistance in Monero (XMR) ประเด็นการ Fork ของ Monero ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหลังจากมีการปรับ Algorithm ไปเป็น CryptoNightV7 เพื่อป้องกันการผูกขาดของกลุ่ม Miners ที่ใช้เครื่อง ASIC ในการทำ Mining…