Course

Blockchain ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งได้เปรียบ

เพราะบล็อกเชนเป็นเรื่องใหม่ที่ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งได้เปรียบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาทางทีม CRYPTONIST ได้มีโอกาสเข้าไปให้ความรู้กับทางนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหัวข้อเรื่อง “อนาคตและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการเงิน” ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา และทีมงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญและเชิญพวกเราไปให้ความรู้กับนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับเทคโลโนยีการเงินการลงทุน น้องๆ นักศึกษาหลายท่านได้เปิดมุมมองและความรู้ใหม่ๆ…