Shopping Cart 0 - 0.00$ 0

Comparison

รู้กันมั้ยค่ะว่าอะไรทำให้เงินกลายเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน?

รู้กันมั้ยค่ะว่าอะไรทำให้เงินกลายเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน? และอะไรคือคุณสมบัติสำคัญของตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบคุณสมบัติของเงิน, ทองคำ และ Bitcoin เพื่อให้เห็นจุดที่เหมือนและจุดที่แตกต่าง จากอดีตถึงปัจจุบันตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่ใช้เปลือกหอยไปสู่ยุคที่ใช้ทองคำ และสู่ยุคปัจจุบันที่ใช้ธนบัตรในการแลกเปลี่ยน…

สกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency) แตกต่างจาก สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) อย่างไร?

หลายคนสงสัยว่า สกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency) แตกต่างจาก สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) อย่างไร? วันนี้ทีม CRYPTONIST…

ICO Vs IPO สรุปง่ายๆต่างกันอย่างไร

ICO และ IPO เป็นวิธีระดมทุนเหมือนกันค่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราไม่ไปกู้ธนาคารล่ะ? จะระดมทุนให้ยุ่งยากทำไมกัน? ขอยกตัวอย่างง่ายๆ สมมุติเราเปิดร้านขนมอร่อยดีหน้ามหาลัย ขายดิบขายดี ได้กำไรเดือนละ…

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters