Shopping Cart 0 - 0.00$ 0

Author page: Distat Permpoonwiwat

DeepBrainChain ระบบประมวลผล A.I. บน Blockchain

ในขณะที่โลกเรากำลังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากมาย A.I. ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทแล้วในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นระบบจดจำใบหน้า, ระบบคำสั่งเสียงต่างๆ หรือแม้แต่ระบบ E-commerce อย่างที่ทราบกันดีว่าการทำงานของ A.I. นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลในปริมาณที่มากเพื่อทำให้…

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters