Blockchain ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งได้เปรียบ

เพราะบล็อกเชนเป็นเรื่องใหม่ที่ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งได้เปรียบ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาทางทีม CRYPTONIST ได้มีโอกาสเข้าไปให้ความรู้กับทางนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหัวข้อเรื่อง “อนาคตและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการเงิน”

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา และทีมงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญและเชิญพวกเราไปให้ความรู้กับนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับเทคโลโนยีการเงินการลงทุน

น้องๆ นักศึกษาหลายท่านได้เปิดมุมมองและความรู้ใหม่ๆ กลับไปมากมาย ติดตามภาพบรรยากาศในงานวันนั้นได้เลยค่ะ

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไหนสนใจให้ทางทีมได้มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้สามารถทักทางทีมงานโดยตรงทางข้อความได้เลยนะคะ พวกเรามีอุปกรณ์ workshop ที่พร้อมเปลี่ยนเรื่องราวบล็อกเชนให้สนุกและเข้าใจง่าย

 

Leave a comment