หมู่เกาะมาร์แชลล์ เป็นประเทศแรกในโลกที่ออก
สกุลเงินคริปโตมาใช้เป็นสกุลเงินประจำชาติ

สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้สร้างสกุลเงินคริปโตนาม Sovereign หรือ SOV โดยมีจำนวน 24 ล้านเหรียญ
โดยครึ่งหนึ่งจะถูกเก็บไว้โดยรัฐบาล และอีกครึ่งหนึ่งจะถูกส่งให้บริษัทสัญชาติอิสราเอลนาม Neema เพื่อช่วยขายเหรียญ โดยทางเกาะจะทำการแจกจ่ายเหรียญให้กับประชาชนบนเกาะเป็นจำนวน 2.4 ล้านเหรียญและเหรียญ SOV บ้างส่วนจะถูกนำไปขายให้กับนักลงทุน
http://time.com/money/5186316/this-is-the-first-country-to-
adopt-a-cryptocurrency-as-its-official-currency/
หากบทความนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นักลงทุน

Telegram: https://t.me/CryptonistOfficial
Twitter: @Cryptonist_TH
Facebook: CryptonistOfficial

Leave a comment