หมู่เกาะมาร์แชลล์ เป็นประเทศแรกในโลกที่ออก
สกุลเงินคริปโตมาใช้เป็นสกุลเงินประจำชาติ

สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
ได้สร้างสกุลเงินคริปโตนาม Sovereign หรือ SOV โดยมีจำนวน 24 ล้านเหรียญ
โดยครึ่งหนึ่งจะถูกเก็บไว้โดยรัฐบาล และอีกครึ่งหนึ่งจะถูกส่งให้บริษัทสัญชาติ
อิสราเอลนาม Neema เพื่อช่วยขายเหรียญ โดยทางเกาะจะทำการแจกจ่ายเหรียญ
ให้กับประชาชนบนเกาะเป็นจำนวน 2.4 ล้านเหรียญและเหรียญ SOV บ้างส่วน
จะถูกนำไปขายให้กับนักลงทุน

http://time.com/money/5186316/this-is-the-first-country-to-
adopt-a-cryptocurrency-as-its-official-currency/

หากบทความนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นักลงทุน

Facebook Comments

Empowering Blockchain Community

Leave a comment

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters