หลายๆคน อาจจะยังไม่ได้เคยได้ยิน Utility Token และ Security Token บ่อยมากนัก แล้วมันสำคัญอย่างไร ทำไมต้องรู้?
หลังจาก พรก. ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ออกมาแล้ว ภายใต้ พรก. ได้กำหนดให้ Token Digital เป็นคำที่ใช้เรียกเหรียญที่สามารถใช้ระดมทุน ICO โดยวันนี้จะมาแนะนำ Token 2 ประเภท คือ Utility Token และ Security Token ซึ่งแบบแรกนั้นจะสามารถใช้ระดุมทุนได้ตาม พรก. ข้างต้น แต่แบบที่สอง จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีรายละเอียดดังนี้
#UtilityToken คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิค ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ ในการได้มาซึ้งสินค้า หรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ
ในส่วนของโทเคนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรายได้หรือผลประกอบของบริษัท ซึ่งมูลค่าของโทเคนขึ้นอยู่กับตามต้องการของสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค และไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือดอกเบี้ย
ยกตัวอย่างเช่น การ Pre-order สินค้า โดยชำระเงินก่อนและรอรับสินค้า, ซื้อ Gift Voucher ในราคาที่ถูกกว่าหน้าตั๋ว เป็นต้น
#SecurityToken คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิค ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจการใดๆ
โดยโทเคนจะมีมูลค่าตามมูลค่าหรือผลประกอบการของบริษัท ซึ่งผู้ที่ถือโทเคนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล มีความคล้ายคลึงกับหุ้นสามัญปันผล พันธบัตรรัฐบาล และหลักทรพัย์อื่นๆ
เพื่อนๆคงจะได้เห็นภาพความแตกต่างกันระหว่าง Utility Token และ Security Token แล้วนะคะ
หากบทความนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นักลงทุน
#ฝากติดตาม #กดไลค์ #กดแชร์ ให้ด้วยนะคะ

Leave a comment