#CryptoCurrency วิวัฒนาการของเงิน
หน้าที่ของเงินคือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเงินมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเงินต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ คือ หายาก คนเชื่อถือ และแลกเปลี่ยนได้
#สิ่งของ ในยุคที่สังคมไม่ได้มีความซับซ้อน ผู้คนแลกเปลี่ยนสิ่งของและแรงงานโดยตรง ไม่มีสื่อกลาง เช่น แลกค้อนกับกล้วย แลกกล้วยกับหนังสัตว์ แต่การแลกเปลี่ยนสิ่งของมีข้อจำกัดเรื่องความรวดเร็ว เนื่องจากเราต้องหาคนที่มีความต้องการตรงกับเรา คนที่มีค้อนที่อยากได้กล้วย หรือคนที่มีกล้วยและอยากได้หนังสัตว์เป็นต้น ดังนั้นเมื่อสังคมขยายใหญ่ขึ้นการแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของจึงไม่ตอบโจทย์
#เหรียญ คอนเซ็ปต์การใช้เหรียญเป็นสื่อกลางเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน แต่การผลิต เหรียญจริงๆ เกิดขึ้น 600 ปีก่อนคริสตศักราชที่เมือง Lydia (ตะวันตกของตุรกี) เมื่อกษัตริย์ Alyattes ใช้แร่ธาตุ Electrum เกิดจากการรวมของแร่เงินและทองคำ ก่อนจะประทับตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสำหรับในเมืองและต่างเมือง
#ธนบัตร ชาวจีนเป็นผู้คิดค้นเงินกระดาษ แต่เงินกระดาษถูกใช้เป็นสื่อกลางครั้งแรกโดยทหารแคนาดาซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ข้อดีของธนบัตรคือไม่ต้องเสียแร่ธาตุในการผลิต
#บัตรเครดิต John Biggins เป็นผู้คิดค้นบัตรเดรดิต ใช้ชื่อว่า Charge it Card ซึ่งเป็นบัตรเครดิตใบแรกที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา โดยมีคอนเซ็ปต์คือให้คนสามารถใช้เครดิตในบัตรเป็นสื่อกลางเพื่อแลกเปลี่ยน
#Mobile Banking Europe Bank ให้บริการการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ซึ่งสมัยเริ่มต้นใช้ SMS ก่อนจะพัฒนาเป็น Application บน IOS หรือ Andriod ในยุคปัจจุบัน โดยการโอนเงินผ่านมือถือช่วยให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#เหรียญดิจิทัล เป็นสกุลเงินที่ไม่ได้มีเงินจริงๆ ที่จับต้องได้ เกิดขึ้นในปี 2009 โดยกลุ่มคนที่ใช้นามแฝง Satoshi Nakamoto คิดค้นคอนเซ็ป A Peer-to-Peer Electronic Cash System ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายและตั้งชื่อ เหรียญดิจิทัลว่า Bitcoin ซึ่งเป็น Cryptocurrency เหรียญแรกของโลก โดยมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆ คือการโอนเงินที่ไม่มีตัวกลางในการอนุมัติ แต่ใช้คนในเครื่อข่ายในการตรวจสอบกันเอง โดยธุรกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะถูกจดบันทึกไว้บนสมุดบัญชีขนาดใหญ่ชื่อว่า Blockchain ซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบได้
หากบทความนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นักลงทุน
#ฝากติดตาม #กดไลค์ #กดแชร์ ให้ด้วยนะคะ

Leave a comment