หลายคนสงสัยว่า สกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency) แตกต่างจาก สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) อย่างไร? วันนี้ทีม CRYPTONIST นำข้อแตกต่างหลักๆ มาสรุปให้เห็นภาพ

#สกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency) รัฐบาลแต่ละประเทศเป็นคนพิมพ์เงินออกมาใช้ในรูปแบบธนบัตรและเหรียญ สมัยก่อนการพิมพ์เงินต้องอ้างอิงกับทองคำ แต่ปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินดอลล่าร์เกินกว่าทองคำที่มีอยู่ คาดว่าพิมพ์เงินดอลล่าร์มูลค่าเท่ากับทองคำ 30,000 ตัน โดยมีทองคำเพียง 6,000 ตันเท่านั้น จนไม่สามารถหาทองคำมาชดเชยเงินจำนวนดังกล่าวได้ จึงยกเลิกระบบดังกล่าวและใช้ระบบเงินตราสำรองระหว่างประเทศเป็นหลักคำ้ประกันแทน เงินสกุลปัจจุบันจึงถูกพิมพ์ออกมาใช้ได้ไม่มีจำกัด

สำหรับ #สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เงินดิจิทัลสกุลแรกอย่าง Bitcoin ถูกสร้างขึ้นในปี 2008 จำนวน 21 ล้านเหรียญ เงินดังกล่าวเกิดจากการเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์และอยู่บนระบบบล๊อกเชน คุณลักษณะสำคัญของเงินดิจิทัลคือมีจำนวนจำกัด ยกเว้นบางสกุล เช่น Ripple สามารถมีปริมาณเพิ่มขึ้นได้

นอกจากนั้นปกติธนาคารจะมี Database กลางไว้เก็บข้อมูลสำหรับการทำธุรกรรมแต่สำหรับ Cryptocurrency ใช้วิธีการเก็บข้อมูลบน Blockchain คือการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์เชื่อมต่อกันเป็นสายๆ ทำให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นสกุลเงินดิจิทัลจึงไม่สามารถควบคุมและผลิตเพิ่มได้โดยรัฐบาลหรือสถาบันตัวกลางใดๆ

หากบทความนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นักลงทุน
#ฝากติดตาม #กดไลค์ #กดแชร์ ให้ด้วยนะคะ

Facebook Comments

Empowering Blockchain Community

Leave a comment

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters