เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหารหลักสูตร CAR ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโครา จำกัด คุณกรณ์ จาติกวณิช สมาคม ฟินเทคประเทศไทย และคุณนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ บริษัท ไอโครา จำกัด และผู้อำนวยการหลักสูตร CARได้เข้าร่วมงานจบหลักสูตร Cryptoasset Revolution พร้อมประกาศนียบัตรหลักสูตร Cryptoasset Revolution [CAR] (คริปโตแอสเซท เรโวลูชั่น หรือ คาร์) รุ่นที่ 1

บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ “How Cryptoasset changes our life” โดย คุณนิวัฒน์ จี้กังวาฬ Hospital Director Samitivej Thonburi Hospital, คุณนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ บริษัท ไอโครา จำกัด และผู้อำนวยการหลักสูตร CAR, คุณทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)คุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้ก่อตั้ง บริษัท กาแฟดำ จำกัด

 

๐ ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารชาว CRYPTONIST ๐

˙CRYPTONISTPAGE
˙CRYPTONISTCLUB
˙CRYPTONISTTELEGRAM
˙CRYPTONISTTWITTER
˙CRYPTONISTCHANNEL

#˙CRYPTONIST #Empowering Blockchain Community