เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่าน คุณปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “จับตาภาษีของทรัพย์สินดิจิทัล ปูทางสู่การลงทุนระยะยาว” ในหลักสูตร Cryptoasset Revolution [CAR] (คริปโตแอสเซท เรโวลูชั่น หรือ คาร์)

     คุณปิ่นสาย สุรัสวดี ได้บรรยายเรื่อง การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามพระราชกำหนด (พรก.) ในมาตรา 40(4)ซ เงินส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากการถือครอง Digital Token ส่วนที่สำคัญที่สุดที่ครอบคลุมในทางภาษีคือ ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการถือครอง Digital Token จะถือว่าเป็นเงินปันผลไม่ว่าจะเป็น การจ่ายทางตรง, จ่ายทางอ้อม หรือ ส่วนลด จะถือว่าเป็นผลประโยชน์อื่นใดจากการถือ Digital Token ที่จะนำมาคิดภาษี นอกจากนี้ คุณปิ่นสาย ได้อธิบาย เงินส่วนแบ่งกำไรของ Digital Token ไว้ว่า คือรายได้ที่เกินกว่าทุน ที่จำนำมาคำนวนภาษี และเพราะเนื่องจากกฎหมายไทยได้ระบุไว้ว่า จะสามารถหักภาษี ณ ที่ จ่ายได้ตั้งแต่ 40(2) – 40(6) จึงต้องมีการจัดเก็บภาษีของ Digital Token ถึงต้องอยู่ส่วนของ 40(4) อีกด้วย.

ส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องมีการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ด้วย?

คุณปิ่นสายได้ให้คำตอบว่า “ผมเองก็ถามจากคนคิดตัวเลขนี้ขึ้นมา เขาก็ตอบว่าผมเพราะเนื่องจากการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 40(4) ส่วนใหญ่ หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ก็เลยหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อที่จะได้จดจำง่าย” แต่จริงๆการหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้น ยังไม่ใช่ Final Tax ถ้าสิ้นปีบุคคลธรรมดาที่มี ฐานภาษีที่ถึง 15% จะได้รับเงินภาษีที่ถูกหักคืน และส่วนบุคคลธรรมดาและ Exchange จะได้รับยกเว้นภาษี VAT และในอนาคตนิติบุคคลอาจจะได้รับยกเว้นการเก็บภาษี VAT และยังต้องนำรายได้รวมคำนวณภาษีปลายปีอีกด้วย

คุณปิ่นสายได้ยกตัวอย่าง แนวทางปฏิบัติของสรรพากร ถ้าเรามีสินทรัพย์ จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ข้อย่อย

  1. ทุน การระดุมทุนไม่ถือเป็นรายได้ไม่จัดเก็บภาษี แต่ถ้ามี เงินปันผล (Dividend) จะถูกจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(4)ซ ส่วน Capital Gain ถ้ามีการซื้อขายใน Exchange  สรรพากรจะขอให้ Exchange ช่วยหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ให้เลย แต่เป็นฝั่ง Peer to Peer ผู้ซื้อสินทรัพย์ดิจิตอล จะต้องเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะถือเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ขาย
  2. หนี้สิน ถ้าออก ICO สรรพากรไม่มองเป็นหนี้  เพราะการลงทุน ICO ไม่ถือว่าเป็นการกู้ยืม ถ้ามีการกู้ยืมจะต้องมีการจ่ายดอกบี้ยและการคืนเงินต้น 
  3. สินค้า สรรพากรมองว่าสินทรัพย์ดิจิตอลคือ สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง หรือเป็นสินค้าไม่มีรูปร่าง จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่จะถูกคำนวณภาษีตามกฎหมายจัดเก็บภาษีของการขายสินค้า
  4. บริการ สรรพากรไม่มองว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นบริการ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีสำหรับ Mining มี 2 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 เมื่อ Mining แล้วได้รับ Token, Coin มาให้ถือว่าเป็นรายได้จะเสียภาษี 2 ต่อ คือรวมคำนวณภาษีปลายปี  และเมื่อขาย Token, Coin ก็จะเสียภาษีในการขายสินทรัพย์ดิจิตอล

ตัวอย่าง 2 เมื่อ Mining แล้วได้รับ Token, Coin จะเสียภาษีก็ต่อเมื่อขายสินทรัพย์ดิจิตอล

โดยสรรพากรมีแนวโน้มว่าจำคำนวณภาษีในตัวอย่างที่ 2 สำหรับ Mining

ซึ่งการบรรยายในวันนี้เป็นการให้ความรู้และหาลือกันเพื่อหาแนววิธีปฏิบัติการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิตอลต่อไปค่ะ

    นอกจากนี้ยังมี คุณโดม เจริญยศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขุดเหรียญคืออะไร, Cloud Mining คืออะไร” ในหลักสูตร Cryptoasset Revolution [CAR] (คริปโตแอสเซท เรโวลูชั่น หรือ คาร์) ทั้งนี้หลักสูตรคาร์ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไอโครา จำกัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการลงทุน Cryptocurrency (คริปโตเคอเรนซี) และการระดมทุนผ่านโทเค็นดิจิทัล (ICO​)​  แบบครบวงจร ให้แก่ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และบุคลากรในสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวทันเศรษฐกิจโลก สถานจัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ (ราชประสงค์)

FollowUs #Like #Share

๐ ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารชาว CRYPTONIST ๐

˙CRYPTONISTPAGE
˙CRYPTONISTCLUB
˙CRYPTONISTTELEGRAM
˙CRYPTONISTTWITTER
˙CRYPTONISTCHANNEL

#˙CRYPTONIST #Empowering Blockchain Community