เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการรักษาความปลอดภัยในโลกโซเซียล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเลือก Blockchainให้เหมาะกับการระดมทุนผ่านโทเค็นดิจิทัล (ICO​), และ บทบาทของ Blockchain ในแต่ละอุตสาหกรรม”​ ในหลักสูตร Cryptoasset Revolution [CAR] ได้อธิบายความหมาย, ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ของ Blockchain
จากการสัมภาษณ์ ดร.ภูมิ ได้ให้คำอธิบาย Blockchain แบบสั้นๆ ให้ฟังว่า

Blockchain คือ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบจากการทำระบบ Software ในอดีต แทนที่เราจะมี Server มา Run Application เราให้ทุกๆคนมา Quote Application ด้วยตนเอง พอมีหลายๆคนเข้ามาร่วมกัน Quote  ด้วยลักษณะ Quote ชุดเดียวกัน ทำ Transaction กัน ก็กลายมาเป็นผู้คุมกฎเดียวกัน ทำให้ทุกคนสามารถควบคุมความน่าเชื่อถือ โดยไม่มีใครมีสิทธิมากกว่ากัน แต่แน่นอนว่าต้องออกกฎให้มัน Enforce ได้ในลักษณะแบบนี้ ผลลัพธ์ก็คือเราจะได้ระบบคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อโดยไม่มีใครมีสิทธิมากกว่าคนอื่น และทำให้คนทุกคนมาช่วยกันดูแลโดยไม่ต้องมีคนกลางมายุ่งเกี่ยว ซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะมันสามารถเอามาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้”

หรือสรุปง่ายๆว่า Blockchain คือ เทคโนโลยีไม่มีศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล หมายความว่าหากมีการส่งข้อมูลใดๆ หรือทำธุรกรรมใดๆ ทุกคนจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกันเก็บข้อมูลเหมือนกัน จึงทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน และมีความปลอดภัยสูง หาก Hacker ต้องการจะปลอมแปลงข้อมูล ก็จะต้องทำการ Hack ข้อมูลของทุกคนที่เก็บข้อมูลอยู่ เมื่อยิ่งมีคนอยู่ใน Ecosystem มาก การ Hack ก็ยิ่งทำได้ยากขึ้น

#FollowUs #Like #Share

๐ ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารชาว CRYPTONIST ๐

˙CRYPTONISTPAGE
˙CRYPTONISTCLUB
˙CRYPTONISTTELEGRAM
˙CRYPTONISTTWITTER
˙CRYPTONISTCHANNEL

#˙CRYPTONIST #Empowering Blockchain Community