พรก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าใจง่าย ภายในภาพเดียว

ตามคำเรียกร้องจากแฟนเพจค่ะ ทีม #CRYPTONIST‘ สรุป พรก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล’ มาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ
พรก.ฉบับนี้มีทั้งหมด 9 หมวด 100 มาตราค่ะ

เริ่มตั้งแต่คำนิยามของ ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ และ ‘ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล’
บททั่วไป-การกำกับและควบคุม-การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน-การเลิกประกอบธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ
และการห้ามการทําธุรกรรม-พนักงานเจ้าหน้าที่-ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-โทษทางอาญา-โทษทางแพ่ง

#CRYPTONIST #Blockchain #Cryptocurrency #ICO #Regulation

๐ ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารชาว CRYPTONIST ๐

˙CRYPTONISTPAGE
˙CRYPTONISTCLUB
˙CRYPTONISTTELEGRAM
˙CRYPTONISTTWITTER
˙CRYPTONISTCHANNEL

#˙CRYPTONIST #Empowering Blockchain Community