“หากประเทศไทยเป็น ICO Hub ร่วมกับประเทศสิงคโปร์ จะสร้างโอกาสอะไรให้กับประเทศไทยบ้าง และจุดแข็งของประเทศไทยคืออะไร?”
ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ทีม @CRYPTONIST ได้เข้าร่วม Focus Group ของ Thai Fintech Association – สมาคมฟินเทคประเทศไทย ในหัวข้อ Cryptocurrency – Tax and Other Issues โดยวันนั้นมีประเด็นคำถามจากในกลุ่มที่น่าสนใจคือ “หากประเทศไทยเป็น ICO Hub ร่วมกับประเทศสิงคโปร์ จะสร้างโอกาสอะไรให้กับประเทศไทยบ้าง และจุดแข็งของประเทศไทยคืออะไร?” ทีม CRYTONIST จึงหาข้อมูลสถิติเบื้องต้นเพื่อประกอบการตอบคำถามดังกล่าว
จากข้อมูลในรูปภาพ เราเห็นแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าตลาด ICO แบบก้าวกระโดด
1. มูลค่าตลาด ICO ปี 2017 เติบโตจากปี 2016 ประมาณ 40 เท่า
2. ภายใน 4 เดือนตั้งแต่ ปี 2018 มูลค่าตลาดเติบโตขึ้นประมาณ 2 เท่า
2. ในปี 2017 มีจำนวนบริษัทที่ออก ICO เพิ่มขึ้นจากปี 2016 4 เท่า
เงินที่ระดมทุนจาก ICO เป็นเงินจากคนทั่วโลกรวมถึงคนไทย เงินจำนวนนี้ตามหลักการจะถูกใช้เพื่อสร้างโปรเจกต์ให้เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การเช่าสถานที่ตั้งบริษัท การทำโฆษณา หรืออื่นๆอีกมากมาย
ดังนั้นแทนที่เงินหลักหมื่นล้าน (รวมมูลค่าตลาด 3 ปี) จะไหลเข้าประเทศอื่น หากประเทศไทยเป็น ICO Hub ประเทศไทยมีโอกาสได้รับประโยชน์จากเงินก้อนนี้ ไม่มากก็น้อย
ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมโฆษณาเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับในความคิดเห็นส่วนตัวทีม CRYPTONIST คิดว่าได้รับประโยชน์ ถ้าประเทศไทยเป็น ICO Hub ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. หากมองจากตัวเลขในปี 2017 อุตสาหกรรมโฆษณาไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 3,159 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งขนาดใกล้เคียงกับมูลค่าตลาด ICO ในปี 2017
2. จากการอ่าน Whitepaper ของ ICO หลายๆตัวพบว่า ICO จะแบ่งงบสำหรับทำการตลาดประมาณ 10-20% ถ้าคิดที่ตัวเลขขั้นต่ำ 10% เม็ดเงินที่ ICO ใช้ในการทำโฆษณามีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นจำนวนเงิน ⅓ ของอุตสาหกรรมโฆษณาไทย
3. หากวิเคราะห์จุดแข็งของอุตสาหกรรมโฆษณาไทยพบว่า ประเทศไทยสามารถทำงานโฆษณาได้คุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล
#ด้านคุณภาพ โฆษณาไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกการันตีจากรางวัลที่ได้รับในเวทีใหญ่เช่น เวที CaanLion ในปี 2017 โฆษณาจากประเทศไทยนั้นสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 17 รางวัล แบ่งเป็น Grand Prix 1 รางวัล, Gold Lion 1 รางวัล, Silver Lions 10 รางวัล และ Bronze Lions 5 รางวัล
#ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะค่าแรงในอุตสาหกรรมโฆษณา ประเทศไทยมีความได้เปรียบจากอัตราค่าแรงงานที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ที่มีฐานเงินเดือนของงานทุกระดับในสูงกว่าไทย 97-228% ข้อมูลจาก บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน
สุดท้ายพวกเราอยากได้ความเห็นจากคนในวงการว่า “หากประเทศไทยเป็น ICO Hub ร่วมกับประเทศสิงคโปร์ จะสร้างโอกาสอะไรให้กับประเทศไทยบ้าง และจุดแข็งของประเทศไทยคืออะไร?” ทุกความเห็นมีค่าและสามารถช่วยพัฒนา Ecosystem ด้วยนะคะ 😉

Leave a comment