#Tim Draper Tim Draper เขาได้เข้าซื้อ 30,000BTC ในการประมูลที่ US Marshals เขามองว่าราคา Bitcoin จะพุ่งแรงไปถึง $250,000 ในปี 2022 หรืออีก 4 ปีข้างหน้าซึ่งนั้นจะทำให้พอร์ตของเขามีมูลค่า 7.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2022
ที่มา https://www.newsbtc.com/2018/04/14/experts-expect-bitcoin-price-hit-250000-2022-heres/

Leave a comment